คู่มือการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ

คู่มือการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ

คู่มือการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ

มีรถโฟล์คลิฟท์หลายแบบที่มีจำหน่ายสำหรับการซื้อและให้เช่าทั้งสำหรับบุคคลและบริษัท หากคุณได้เริ่มค้นหา

รถโฟล์คลิฟท์ที่สมบูรณ์แบบแล้ว คุณอาจตระหนักดีว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่หลากหลาย แม้จะเป็นตัวเลือกที่ดี

ก็ยังทำให้การเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเป็นเรื่องยาก

สาระน่ารู้


การเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์เป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้คุณได้รถที่เหมาะสมกับความต้องการและ

งบประมาณของคุณ เบื้องต้นในการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ : 

วิเคราะห์ความต้องการรถโฟล์คลิฟท์

วิเคราะห์ความต้องการ:

กำหนดความต้องการที่ชัดเจนสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ พิจารณาว่า

คุณต้องการใช้รถโฟล์คลิฟท์สำหรับการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าในสต็อก

หรือเพื่อการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ระบุน้ำหนักและขนาดของสิ่งของที่

คุณต้องการขนส่งโดยการวิเคราะห์ความต้องการจะช่วยคุณระบุ

คุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดในการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

น้ำหนักและขนาดรถโฟล์คลิฟท์

น้ำหนักและขนาดที่ต้องการ:

พิจารณาความจุและความกว้างของโฟล์คลิฟท์ที่คุณต้องการใช้ นี่คือ

ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบว่ารถโฟล์คลิฟท์ ที่สามารถรองรับน้ำหนัก

และขนาดของสินค้าที่คุณต้องการขนส่งได้

ความปลอดภัย:

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ ตรวจสอบว่า

รถโฟล์คลิฟท์ที่มีระบบป้องกันอันตรายเช่น ระบบเบรกอัตโนมัติ

ระบบเตือนเสียงหรือระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง เพื่อให้คุณมั่นใจใน

ความปลอดภัย

รถโฟล์คลิฟท์ banner forx- forklift

รถโฟล์คลิฟท์ LPG

รถโฟล์คลิฟท์ LPG (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

การเลือกรถโฟล์คลิฟท์ (LPG) ได้เปรียบที่สำคัญดังต่อไปนี้:

รถโฟล์คลิฟท์ LPG forklift

รถโฟล์คลิฟท์ LPG (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)

 • ความปลอดภัย: รถโฟล์คลิฟท์ LPG มีระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง เช่น ระบบตรวจจับรั่ว

ซึมแก๊ส LPG, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อมีรั่วซึมแก๊ส และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง

ของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับแก๊ส LPG ได้มากขึ้น

 • การออกแบบที่เหมาะสม: รถโฟล์คลิฟท์ LPG มักมีการออกแบบให้มีพื้นที่ขนส่งสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก

แก๊ส LPG มีความหนาแน่นต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทำให้สามารถขนส่งได้มากกว่า โดยใช้ปริมาณแก๊สน้อยกว่า

 • สิ่งอำนวยความสะดวก: การใช้รถโฟล์คลิฟท์ LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากราคา

ก๊าซ LPG มักจะถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ อีกทั้งยังมีระบบเติมเชื้อเพลิงที่ง่ายและสะดวก

ที่ปรึกษารถโฟล์คลิฟท์

ข้อดีรถโฟล์คลิฟท์(LPG) 

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซ (LPG) มีข้อดีที่สำคัญต่อไปนี้:

 • ค่าใช้จ่ายต่ำ: LPG มีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น ดีเซลหรือเบนซิน การใช้ LPG ในรถโฟล์คลิฟท์

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้คุณสามารถประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นในระยะยาว

 • สิ่งแวดล้อมเข้มข้น: การใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการปล่อยก๊าซเสียที่สร้างมลพิษในบรรยากาศ

ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก LPG เผาไหม้สะอาดและไม่มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

หรือฝุ่นเป็นผลลัพธ์

 • ความสะดวกสบายในการใช้งาน: LPG เป็นเชื้อเพลิงที่มีระบบเติมเชื้อเพลิงง่ายและสะดวก สามารถเติม LPG

ได้ที่สถานีบริการทั่วไปหรือสถานีบริการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้ไม่ยากลำบากในการหาและเติมเชื้อเพลิง

 • การทำงานเงียบสงบ: รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ LPG มีเสียงเครื่องยนต์ที่น้อยกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น ดีเซล

ทำให้ลดความเสียหายและรบกวนในสภาพแวดล้อมรอบๆ

ข้อเสียรถโฟล์คลิฟท์(LPG) 

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซ (LPG) ยังมีข้อเสียบางอย่างที่คุณควรพิจารณาด้วย:

 • ความจำเป็นในการเติมเชื้อเพลิงบ่อยขึ้น: รถโฟล์คลิฟท์ LPG มีการใช้งานเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ

ต้องเติม LPG บ่อยครั้งกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความไม่สะดวกในการจัดการเติมเชื้อเพลิง

 • พื้นที่บรรจุก๊าซ: รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ LPG อาจต้องมีถังบรรจุก๊าซ LPG เพิ่มเติมที่ใหญ่กว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิง

อื่น ๆ ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับแต่งหรือจัดวางพื้นที่เพิ่มเติมในรถ

 • การจำกัดระยะทางการขนส่ง: เนื่องจากน้ำหนักของถังก๊าซ LPG และระบบเติมเชื้อเพลิง รถโฟล์คลิฟท์

ที่ใช้ LPG อาจจำกัดระยะทางการขนส่งเมื่อเทียบกับรถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เนื่องจากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

 • ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐาน: การเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงของรถโฟล์คลิฟท์เป็น LPG

อาจต้องการการปรับปรุงหรือการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานของรถ

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักและทำงานที่จริงจัง นี่คือเหตุผลที่ทำให้

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลเหมาะสำหรับงานดังกล่าว:

รถโฟล์คลิฟท์ diesel forklift max 3 ic

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

 • แรงบิดสูง: เครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดที่สูง ซึ่งช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์สามารถดึงและยกของหนักได้ โดยเฉพาะ

เมื่อต้องการยกของในเขตงานหนักหรือขึ้นราวด้านบนที่มีน้ำหนักสูง

 • ความทนทานและความเสียดทาน: รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน สามารถรับมือ

กับการทำงานที่มีภาวะซับซ้อนและท้าทายได้ เช่น เคลื่อนย้ายของในพื้นที่แคบหรือต้องเผชิญกับเส้นทาง

ที่อุดมสมบูรณ์

 • ประหยัดเชื้อเพลิง: รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดี จะสามารถใช้เชื้อเพลิงในปริมาณ

ที่น้อยกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • อายุการใช้งานยาวนาน: เครื่องยนต์ดีเซลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงระยะยาว 

ข้อดีรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลมีข้อดีที่สำคัญต่อไปนี้:

 • ประหยัดเชื้อเพลิง: รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลมีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงที่ดี ดีเซลให้ประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ที่สูงและให้การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • แรงบิดสูง: เครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดที่สูง ซึ่งช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์สามารถดึงและยกของหนักได้ มีความ

สามารถในการทำงานในเงื่อนไขที่มีภาวะซับซ้อน เช่น การเคลื่อนย้ายของในพื้นที่สแตกที่แคบ

 • ความทนทานและเสียดทาน: รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลมักมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน สามารถรับมือกับ

การทำงานที่มีภาวะซับซ้อนและท้าทายได้ มีความทนทานที่ดีต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมและ

การดำเนินงานที่เป็นไปได้

 • ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่: รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ที่สูง มีความเร็วในการส่ง

เสริมงานและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสียรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลอาจมีข้อเสียต่อไปนี้:

 • มลพิษทางอากาศ: การเผาเชื้อเพลิงดีเซล อาจส่งออกสารมลพิษทางอากาศเช่น ก๊าซเรือนกระจก (CO2)

และอนุภาคเป็นฝุ่น (PM) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการเสริมสิ่งแวดล้อม

 • ราคาเชื้อเพลิง: ราคาดีเซลมักจะสูงกว่าก๊าซ LPG และก๊าซธรรมชาติ นั่นหมายความว่าการดำเนินงาน

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลอาจมีค่าใช้จ่ายในการเชื้อเพลิงที่สูงกว่า

 • การสิ้นเปลืองพลังงาน: เครื่องยนต์ดีเซลอาจมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ต่ำกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น

เช่น รถไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้มีการสูญเสียพลังงานและเป็นการสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็น

 • การเกิดเสียงและสั่นสะเทือน: เครื่องยนต์ดีเซลมักมีการทำงานที่รุนแรงและส่งเสียงรบกวนสูง ทำให้มีเสียง

และสั่นสะเทือนที่มากกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น อาจส่งผลกระทบต่อความสบายในการใช้งาน

สรุป

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล ใช้สำหรับงานหนัก สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำโครงการที่จริงจัง

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลนี้ผลิตขึ้น เพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศทำให้เหมาะที่สุดสำหรับงานกลางแจ้ง เหมาะ

อย่างยิ่งสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่หนักกว่าและโครงการที่อาจต้องใช้ของที่ทนทาน เพราะรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

แรงดึงที่มากกว่าและทรงพลังกว่ารถโฟล์คลิฟท์โพรเพนหรือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันและไม่มีเครื่องยนต์ เหมาะอย่างยิ่ง:

รถโฟล์คลิฟท์ reach trucks cqd15 s

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ข้อดีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีหลายด้านดังนี้:

 • สิ่งแวดล้อม: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยสารมลพิษในกระบวนการเผาเชื้อเพลิง ดังนั้น ไม่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (CO2) และอนุภาคเป็นฝุ่น (PM) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • เงินประหยัด: การใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เนื่องจากมีราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าและไม่ต้องใช้ค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์

 • เสียงและสั่นสะเทือนต่ำ: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีเสียงทำงานที่น้อยและสั่นสะเทือนน้อย ทำให้การใช้งาน

มีความสบายและเงียบสงบขึ้น

 • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพา

ระบบจ่ายเชื้อเพลิง และสามารถทำงานในพื้นที่ที่จำกัดหรือภายในอาคารได้

ข้อเสียรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสามารถกล่าวได้ดังนี้:

 • ระยะเดินทางจำกัด: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามักมีระยะเดินทางจำกัดเมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้พลังงานอื่น 

ซึ่งจำกัดความสามารถในการเดินทางไกลหรือในพื้นที่ที่ไม่มีระบบชาร์จแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งาน

 • เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่: การชาร์จแบตเตอรี่ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอาจใช้เวลานานกว่าการเติมน้ำมัน

หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อเวลาในการใช้งานของรถและความสะดวกสบายของผู้ใช้

 • ราคาสูง: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามักมีราคาสูงกว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้พลังงานอื่น ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีและส่วน

ประกอบของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตที่สูงกว่า

 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติม เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ซึ่งอาจเป็นการติดตั้งระบบชาร์จแบตเตอรี่ในสถานที่ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเป็นการลงทุนเพิ่ม

สรุป

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าและกะทัดรัดกว่า ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ หากคุณต้องการ

รถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจึง

เหมาะอย่างยิ่ง เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จึงไม่มีเครื่องยนต์หรือเชื้อเพลิงให้รับมือ

นี่อาจเป็นข้อเปรียบเทียบเหนือประเภทอื่นๆ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเรียนรู้วิธีใช้งานได้ง่ายและเป็นตัวเลือกที่

ยอดเยี่ยมสำหรับทุกระดับทักษะ แม้ว่ารถโฟล์คลิฟท์อื่นๆ อาจต้องการการเรียนรู้และการฝึกอบรม

แต่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั้นค่อนข้างง่ายในการเริ่มต้น

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (Lithium-ion)

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่ใช้งานอาจเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) ซึ่งมีคุณสมบัติ

และข้อดีดังนี้:

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมคันสีแดง

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

 • ความจุสูง: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความจุสูง สามารถจัดเก็บพลังงานได้มากและใช้งานเป็นเวลานาน

กว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ

 • ประสิทธิภาพสูง: แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน มีประสิทธิภาพการเก็บและส่งพลังงานสูง ทำให้รถโฟล์คลิฟท์

ไฟฟ้า เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีความต้านทานต่อการสูญเสียพลังงานน้อย

 • อายุการใช้งานยาวนาน: แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและความคงทนทานต่อ

การใช้งานในระยะยาว มีอัตราการสูญเสียความจุที่ต่ำและสามารถใช้งานซ้ำได้หลายรอบโดยไม่ต้องเสีย

เสื่อมสภาพมากนัก

 • ความปลอดภัยสูง: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีระบบความปลอดภัยที่สูง มีการควบคุมอุณหภูมิและระบบ

ป้องกันการระเบิด เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

สรุป

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน Li-lonหรือ

ลิเธียม-ไอออน สามารถชาร์จได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากจะชาร์จได้ง่ายแล้วรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธียม ยังใช้งานได้ดี หลังจากถูกชาร์จไม่ถึงสองชั่วโมง แบตเตอรี่ลิเธียมไอ-ออน มีอายุการใช้งาน

ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไป ถึง 4เท่าจึงประหยัดพลังงานได้มาก 

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช่สำหรับโครงการของคุณ

เลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะกับโครงการของคุณมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้:

รถโฟล์คลิฟท์ banner 1
 • ความจุและพื้นที่บรรทุก: ตรวจสอบว่ารถโฟล์คลิฟท์มีความจุและขนาดพื้นที่บรรทุกที่เหมาะสมกับโครงกา

รของคุณ ควรพิจารณาน้ำหนักที่ต้องการยกขึ้นและพื้นที่ที่ต้องการในการบรรทุกสิ่งของ

 • วามสูงการยกของลิฟท์: ตรวจสอบว่าความสูงการยกของลิฟท์เพียงพอที่จะใช้งานในโครงการของคุณ

ควรพิจารณาสูงสุดของการยกและอุปกรณ์เสริมที่ต้องการ

 • ความปลอดภัย: ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ เช่น ระบบเบรกอัตโนมัติ เสาหลัก

ที่มีความแข็งแรง และระบบการควบคุมเพื่อป้องกันอุบัติเหต

 • ความต้องการพลังงาน: พิจารณาว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่เลือกใช้มีแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับโครงการของ

คุณ เช่น ไฟฟ้า, LPG, หรือดีเซล

 • ความสะดวกในการบำรุงรักษา: คำนึงถึงความสะดวกในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ เช่น การเข้าถึงอะไหล่

สำหรับการซ่อมบำรุง คู่มือการใช้งานที่ชัดเจน และบริการซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพ

งานที่ง่ายกว่ากับงานที่ยากกว่า

 • ง่ายกว่า

โครงการขนาดเล็กสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และ

LPG เนื่องจากขนาดและความคล่องแคล่ว

 • ยากกว่า

โครงการขนาดใหญ่ รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลเหมาะกว่าสำหรับงานที่ใหญ่กว่าและหนักกว่า

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดและความทนทานที่ใหญ่กว่า

ในร่มกับกลางแจ้ง

 • ในร่ม

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มีความคล่องตัวดีเงียบ และโดยทั่วไป

จะมีขนาดเล็กกว่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่นๆ

 • กลางแจ้ง

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลสร้างขึ้น เพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศ ทำให้เหมาะ

สำหรับงานกลางแจ้ง

อย่าพึ่งมองข้ามรถโฟล์คลิฟท์ LPG เหมาะสำหรับงานทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีเสียงรบกวนน้อยกว่าดีเซล และ

คล่องตัวเหมือนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ที่ปรึกษารถโฟล์คลิฟท์