บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์

FORX มีบริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ทุกประเภท เช่น รถโฟล์คลิฟท์ ดีเซล LPG ไฟฟ้า เป็นต้น

รวมทั้งอุปกรณ์ขนถ่ายอย่างครบครัน มีทีมช่างมืออาชีพมากประสบการณ์ดูแลลูกค้า บริการทุกระดับประทับใจและให้เช่า

อุปกรณ์ขนถ่ายต่าง ๆ  ซึ่งมีบริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. เช่ารถโฟล์คลิฟท์ รายวัน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

  •   ค่าบริการเช่ารถรายวัน
  •   ค่าขนส่งไป-กลับ
  •  ค่าบริการคนขับรถโฟล์คลิฟท์ ในกรณีที่ต้องการคนขับ
สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการขนย้ายสิ่งของ เคลื่อนย้ายสินค้าเป็นประจำ ต้องการเช่ารถโฟล์คลิฟท์รายเดือนจะมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าเช่าระยะยาวแบบรายปี แต่ลูกค้าจะประหยัดเงินในการลงทุนซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ประหยัดค่าจ้างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังนี้

2. เช่ารถโฟล์คลิฟท์ รายเดือน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

  •  ค่าบริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์รายเดือน
  •   ค่าขนส่งไป-กลับ
สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ขนย้ายสินค้าเป็นประจำ มีความต้องการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ราคาเช่ารถโฟล์คลิฟท์
ถูกกว่าเช่ารายเดือน ลูกค้าต้องทำสัญญาเช่า 3-5 ปีขึ้นไป ลูกค้าจะประหยัดเงินลงทุนในการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ประหยัดค่าจ้าง
พนักงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์  มีค่าใช้จ่ายดังนี้
3. เช่ารถโฟล์คลิฟท์ รายปี
  • ค่าบริการเช่ารถรายปี

รีวิวลูกค้าที่เช่ารถโฟล์คลิฟท์

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท anyroom

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ

บริษัท anyroom

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับเพื่อขนย้ายของใช้ลูกค้า

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัทยูเนี่ยนนิฟโก้

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

บริษัท Union Nifco

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 คัน

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท Rehau

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง

บริษัท REHAU

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง 1 คัน

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท SF Express(นครสวรรค์)

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ LPG

บริษัท SF EXPRESS (นครสวรรค์)

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ LPG 1 คัน

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท SF Express

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง

บริษัท SF EXPRESS

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง 1 คัน

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท SF EXPRESS นวนคร

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับและนั่งข้าง

บริษัท SF EXPRESS นวนคร

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับและนั่งข้าง

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัทไทยยานยนต์

บริการเช่ารถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า

บริษัท THAIYARNYON

เช่ารถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท fitwhey

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง

บริษัท FITWHEY

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง 1 คัน

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัท poon brothers

บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง

บริษัท POON BROTHERS

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งข้าง 1 คัน

ทีมช่างคุณภาพ

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ service -114
รถโฟล์คลิฟท์ service -115

บริการอื่น ๆ ของเรา

บริการซ่อม รถโฟล์คลิฟท์

บริษัทเรา มีทีมช่างมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ ด้านแผงวงจรควบคุม รถยกโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า(Electric Forklift) มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการซ่อมแบตเตอรี่ โฟล์คลิฟท์

บริษัทเรา มีความเชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอร์รี่รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า (Electric Forklift Battery)

บริการซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่างเบรก

มีบริการ ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่างเบรก รถโฟล์คลิฟท์ ทุกประเภท ดูแลครบครันจากทีมช่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถามคลิ๊กเลย

Contact-us-button-โทรติดต่อสอบถาม
Contact-us-button-ขอใบเสนอราคา
Contact-us-button-แอดไลน์